Pracownicy Straży Gminnej

 

 

Komendant Straży Gminnej

Kinga Fraszko 
e-mail: kinga.fraszko@ugdarlowo.pl

 

 

Strażnicy

Koluch Arkadiusz
e-mail: arkadiusz.koluch@ugdarlowo.pl

 

Przemysław Pociecha
e-mail: przemyslaw.pociecha@ugdarlowo.pl

 

 

Pomoc administracyjna

Adam Kaleta
e-mail: adam.kaleta@ugdarlowo.pl

 

 

© Gmina Darłowo 2010